Sveavägen 19 • 692 80 Kumla • 019-58 81 87 • skoindustrimuseet@kumla.se

Muséet

Skotillverkning och skoindustrin har haft en stor betydelse i Kumlas utveckling. Under årens lopp har det funnits över 130 olika skotillverkare i kommunen. Anton Johanssons Skofabrik i Åbytorp startade 1895 och räknas som Kumlas första skofabrik.
1913 fanns i Sverige 85 skofabriker med över 7.300 skoarbetare. 24 av fabrikerna låg i Örebro län med 2.300 arbetare. Att skoindustrin blev så dominerande i Närke berodde på att det här fanns en utvecklad organisation för handeln, både vad gäller de färdiga produkterna och råvarorna. Därtill kom den kunniga arbetskraften som kunde anställas som arbetsledare. 1938 då skoindustrin stabiliserats efter 1930-talets depressionsår fanns det 249 skofabriker i Sverige med ca 11.000 arbetare, 122 av dessa fabriker låg i Örebro län med 5.576 skoarbetare. Hälften av den svenska skoindustrin låg alltså vid slutet av 1930-talet i Örebro län.

1955 släpptes importen på skor fri och den ökade kraftigt. Det var framförallt italienska skor som importerades. Som en följd av detta sjönk den svenska skotillverkningen kraftigt under 1960-talet och många skofabriker lades ned. Nedläggningarna av skofabriker fortsatte sedan under hela 1970-talet. Idag finns det c:a 10 skotillverkare kvar i hela Sverige bl a Lundhags Skomakarna i Järpen, Docksta i Mjällom, Ages skofabrik i Kumla och Kavats skofabrik i Kumla.

När skoindustrinedläggningarna var stora började man i Kumla diskutera att bevara minnet av denna epok som haft sådan stor betydelse för kommunen. 1983 bildas en arbetsgrupp, under Bror Lundins ledning, för att undersöka möjligheterna att starta ett skoindustrimuseum. Bara några år senare 1986 öppnades Svenska Skoindustrimuseet i Kumla.